Nærområde


Oppdatering av tekst kommer....


Et opphold på Granavolden gir muligheter for en rekke spennende opplevelser.

Landskapet i seg selv bringer tankene til italienske Toscana og bare vandringen langs pilegrimsleden mot St.Petri kirke, er en opplevelse i seg selv. Underveis passerer du Presteenkesetet Sjo, bygget i empirestil fra 1795. I hagen er det en stein med skålgroper (offerstein) som viser at det bodde folk på Granavollen for mer enn 3000 år siden.

I St.Petri kirke (Gamle Tingelstad kirke) henger fortsatt det opprinnelige krusifikset fra 1200 tallet.

På Tingelstad finner du også Hadeland Folkemuseum som huser mer enn 30 antikvariske bygninger fra de siste 300 år.   En av Norges viktige Halvdanshauger finnes også der. 

Rett vest for gjestgiveriet finner du Gran Prestegårdshage. Hagen har helt fra den ble anlagt på 1700-tallet, vært knyttet til Kirken og presten som bodde på prestegården. Gran kommune overtok den seks måls store hagen i 1997. Hagen er ryddet og restaurert og ønsker velkommen til alle. Et fint vandringsmål og et sted for stillhet og ettertanke. 

Steinhuset er også knyttet til prestegården og er den eneste, verdslige steinbygningen som er bevart fra middelalderen på landsbygda i Norge.

To kilometer vest for gjestgiveriet ligger det karakteristiske Sølvsberget, en gammel vulkan, (493 moh). På toppen ligger restene av en stor bygdeborg fra jernalderen. Det er merket tursti fra parkeringsplassen ved Sølvsbergveien.

Vis avis gjestgiveriet ligger Søsterkirkene Nikolai og Mariakirken fra 1100-tallet. Kirkene har gjennom året flere arrangementer åpne for publikum.