Konferanser & møter

Låven inneholder møterom i ulike størrelser.  Vi har lagt vekt på at lokalene har store takhøyder og gode lysforhold. Møterommene har derfor bra med naturlig lys, samtidig som sjenerende innstråling unngås. Det er også grupperom og rikelig med mingleplass i nærhet til møterommene.

Gårdens frie beliggenhet gjør at stillheten og utsikten gir rom for inspirasjon og avkopling, både inne og ute.

Vi tilrettelegger ofte for ledersamlinger og lederutviklingsprogrammer. Når det er ønskelig kan vi gi eksklusivitet slik at gruppen har hele låven for seg selv.

Fra februar 2019 har Helgaker Gård blitt oppkoblet til fiber breibånd. I alle hus på gården har vi installert effektive aksesspunkter som sikrer at gjestene har stabil og rask trådløs internett dekning overalt. 

Møterommene har teknisk utstyr som prosjektor/lerret, eller stor TV skjerm for direkte oppkobling fra laptop. Noen av rommene har fastmontert lydanlegg, i andre setter vi inn dette etter behov. 

Overalt er det rikelig med flip-overs og forbruksmateriell forøvrig som trengs for arbeidet. 

 
Konferansesal_4.jpg

Konferansesal_4.jpg

130625FSF113.jpg

130625FSF113.jpg

Helgaker Gård _065.jpg

Helgaker Gård _065.jpg

Konferansehus_2.jpg

Konferansehus_2.jpg

Konferanserom_5.jpg

Konferanserom_5.jpg

Peisstue_12.jpg

Peisstue_12.jpg

Konferanserom_10.jpg

Konferanserom_10.jpg