helgaker konf-70.jpg
Spisesal%201_20_edited.jpg
 

Vi bruker bare de beste råvarene i vårt kjøkken

Våre kokker er nøye med å velge ut råvarene for vårt kjøkken. Så langt som det er mulig får vi leveranser fra dyktige produsenter og leverandører fra Hadeland og Toten. 

På gården har vi  siden 2017 arbeidet for å bygge opp egen kjøttproduksjon av Aberdeen Angus kveg. Vi har nå kommet dithen at vi benytter vårt eget Angus kjøtt i vårt kjøkken. I tillegg produserer vi selv en del grønnsaker og bær.  Vi har også rikelig med urter på gården som benyttes for å sette gode smaker.

Angus 8_19.jpg